Αγροτική Ατζέντα Επιχειρηματική Αποστολή στην Αλβανία διοργανώνει  ο ΣΕΒ στο πλαίσιο τριμερούς Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας-Αλβανίας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012. Το Φόρουμ διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Τιράνων σε συνεργασία με το UNDP (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών) με το οποίο ο ΣΕΒ έχει αναπτύξει σειρά κοινών δράσεων και τον Επιχειρηματικό Φορέα Turkonfed της Τουρκίας.